Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Webmail

Εισαγωγή

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέπει σε κάθε χρήστη να λαμβάνει και να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσω της προσωπικής του διεύθυνσης: username@teiser.gr. Για κάθε χρήστη, ο κεντρικός διακομιστής αλληλογραφίας (mail server) διατηρεί μία θυρίδα όπου αποθηκεύονται τα ηλεκτρονικά μηνύματα του χρήστη, μέχρι εκείνος να τα διαβάσει και να τα διαγράψει. Η διεύθυνση του διακομιστή αλληλογραφίας είναι https://webmail.cm.ihu.gr.

Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας

Η πιστοποίηση ταυτότητας των χρηστών για την πρόσβαση στο σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (https://webmail.cm.ihu.gr) γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Καταλόγου (Directory Service) του Ιδρύματος.

Ο εξυπηρετητής LDAP της Υπηρεσίας Καταλόγου χρησιμοποιείται ως η κεντρική βάση αποθήκευσης των στοιχείων ταυτότητας (λογαριασμών) των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και παρέχει λειτουργίες ταυτοποίησης χρήστη για μία σειρά από υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο του Ιδρύματος, μεταξύ των οποίων εντάσσεται και η Ηλεκτρονική Αλληλογραφία.

Η βάση δεδομένων του εξυπηρετητή LDAP ενημερώνεται αυτόματα σε καθημερινή βάση με τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σπουδαστών που έχουν λογαριασμό στο σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος.

Ενεργοποίηση λογαριασμού Email από φοιτητές:

Οι φοιτητές που δεν έχουν ήδη λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μπορούν να ενεργοποιήσουν μόνοι τους το email τους επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα: http://emailactivation.teicm.gr.

Πρόσβαση στην παραπάνω διεύθυνση παρέχεται και μέσω της αρχικής σελίδας του WebMail https://webmail.cm.ihu.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενεργοποίηση είναι να έχει ο φοιτητής λογαριασμό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας και επομένως να υπάρχουν καταχωρημένα τα στοιχεία του στην Υπηρεσία Καταλόγου LDAP του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Γραμματεία μπορούν να τον ενεργοποιήσουν από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας http://egram.teicm.gr/unistudent/register.asp.

Σχετικά με την πρόσβαση των φοιτητών στο σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας σημειώνουμε τα εξής:

  • Τόσο κατά την πρόσβαση μέσω κάποιου προγράμματος αλληλογραφίας (π.χ. Outlook Express, Thunderbird, Windows Live Mail κλπ), όσο και κατά την πρόσβαση μέσω του WebMail θα γίνεται χρήση των στοιχείων του λογαριασμού (username/password) που διαθέτει ο κάθε φοιτητής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας.
  • Το email θα είναι της μορφής username@teiser.gr, όπου username θα είναι το όνομα χρήστη στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.
  • Ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα αλλαγής του κωδικού χρήστη (password) μέσω του αντίστοιχου πίνακα διαχείρισης της Ηλ. Γραμματείας.

Ενεργοποίηση λογαριασμού Email από εκπαιδευτικούς:

Οι εκπαιδευτικοί του Ιδρύματος μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν μόνοι τους το email τους (εφόσον δεν έχουν ήδη) επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα: http://emailactivation.teicm.gr (πρόσβαση και μέσω της αρχικής σελίδας του WebMail https://webmail.cm.ihu.gr), αρκεί να διαθέτουν λογαριασμό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας και επομένως να υπάρχουν καταχωρημένα τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία Καταλόγου LDAP του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Όσοι δε διαθέτουν λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και δεν υπάρχουν καταχωρημένα τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία Καταλόγου (από κάποια άλλη πηγή ή παλαιότερη αίτηση καταχώρησης) θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου και να υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στην Υπηρεσία Καταλόγου και ενεργοποίησης του email.

Σχετικά με την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας σημειώνουμε τα εξής:

  • Τόσο κατά την πρόσβαση μέσω κάποιου προγράμματος αλληλογραφίας (π.χ. Outlook Express, Thunderbird, Windows Live Mail κλπ), όσο και κατά την πρόσβαση μέσω του WebMail θα γίνεται χρήση των στοιχείων του λογαριασμού (username/password) που διαθέτει ο εκπαιδευτικός στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας.
  • Το email θα είναι της μορφής username@teiser.gr, όπου username θα είναι το όνομα χρήστη στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.
  • Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα αλλαγής του κωδικού χρήστη (password) μέσω του αντίστοιχου πίνακα διαχείρισης της Ηλ. Γραμματείας.

Ενεργοποίηση λογαριασμού Email  από τα υπόλοιπα μέλη:

Όλα τα υπόλοιπα μέλη του Ιδρύματος (διοικητικοί, Ε.Τ.Π. κλπ) που δε διαθέτουν ήδη λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και δεν υπάρχουν καταχωρημένα τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία Καταλόγου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου και να υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στην Υπηρεσία Καταλόγου και ενεργοποίησης του email. Ο αιτούμενος θα πρέπει να περάσει από το ΚΛ&ΔΔ για να παραλάβει προσωπικά την αίτηση με τα ακριβή στοιχεία username και password.

Τρόποι πρόσβασης

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω των πρωτοκόλλων POP3 και IMAP, ή μέσω WEB MAIL.

POP3 και IMAP

Για την πρόσβαση στον Mail Server υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα POP3 και IMAP. Στις ρυθμίσεις που θα κάνετε στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για αποστολή και λήψη αλληλογραφίας (π.χ. Outlook Express, Windows Mail, Thunderbird κλπ) ορίζετε ως "Διακομιστή Εισερχόμενης Αλληλογραφίας" και "Διακομιστή Εξερχόμενης Αλληλογραφίας" (ή όπως αλλιώς τυχόν τους αναφέρει το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε) τον mail.teicm.gr και επιλέγετε το πρωτόκολλο POP3 ή IMAP. Αν το πρόγραμμα σας ζητήσει την πλήρη email διεύθυνσή σας δίνετε το username@teiser.gr, αντικαθιστώντας με το δικό σας username.

Τέλος για να είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων θα πρέπει να είναι τσεκαρισμένη και η επιλογή "Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από το διακομιστή" στην καρτέλα "Διακομιστές" των ιδιοτήτων του λογαριασμού σας.

WebMail

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα πρόσβασης στο mail account, μέσω Web. Η διεύθυνση που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε είναι η https://webmail.cm.ihu.gr

Η πρόσβαση μέσω Web σίγουρα δεν προσφέρει τις δυνατότητες των κλασικών προγραμμάτων για e-mail, αλλά είναι επαρκές για όσους δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και προτιμούν μια απλή λύση. Επίσης είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να έχει κανείς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εύκολα, γρήγορα και κυρίως με ασφάλεια από κάθε σημείο του δικτύου, ιδίως όταν βρίσκεται μακριά από το ΤΕΙ.

Οδηγίες διαχείρισης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Sitemap

Κορυφή σελίδας