Ασύρματο Δίκτυο

Το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας παρέχει στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ΕΠ, σπουδαστές, επιστημονικούς συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό), αλλά και σε επισκέπτες, την υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω υποδομής ασύρματου τοπικού δικτύου.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος, ανοιχτούς και κλειστούς, σε όλες τις αίθουσες και τα γραφεία.

Το δίκτυο χρησιμοποιεί σημεία πρόσβασης διπλής μπάντας 802.11a/b/g τα οποία διαθέτουν δύο πομποδέκτες και μπορούν να υποστηρίξουν ταυτόχρονα τόσο συνδέσεις στα 2.4 GHz (802.11b/g) όσο και στα 5 GHz (802.11a).

Μέσω του ασύρματου δικτύου του το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας είναι μέλος του EduRoam, ενός μεγαλύτερου ασύρματου δικτύου το οποίο διασυνδέει ένα πλήθος από ακαδημαϊκά ιδρύματα και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρήστες από όλη την Ευρώπη έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα ιδρύματα μέσω της υποδομής του EduRoam. Έτσι, χρήστες που επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία είναι μέλη της υπηρεσίας EduRoam, μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρεάν την πρόσβαση στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών που τους διαθέτει το ίδρυμα τους.

Πρόσβαση

Δικαίωμα πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο έχουν μόνον ταυτοποιημένοι χρήστες, τα στοιχεία των οποίων είναι καταχωρημένα στον κεντρικό εξυπηρετητή της υπηρεσίας Καταλόγου του ΤΕΙ/Σ. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται αυτόματα με τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σπουδαστών που έχουν λογαριασμό στο σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο γίνεται με το username / password που χρησιμοποιούν οι χρήστες στο πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Τμήματός τους.

Συγκεκριμένα, στην υπηρεσία έχουν πρόσβαση:

  • Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, μέσω του κωδικού που χρησιμοποιούν και για την υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος.
  • Μέλη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που επισκέπτονται το ΤΕΙ/Σ τα οποία συμμετέχουν στη διεθνή υποδομή πρόσβασης EduRoam (http://www.eduroam.org/).
  • Επισκέπτες που συμμετέχουν σε ημερίδες, συνέδρια κλπ μπορούν να έχουν προσωρινή πρόσβαση ("guest access") στη διάρκεια της εκδήλωσης, κατόπιν συνεννόησης με το ΚΛ&ΔΔ για ειδικά στοιχεία προσωρινής πρόσβασης.

Η πρόσβασή των χρηστών στην υπηρεσία είναι πολύ εύκολη αρκεί να διαθέτουν την κατάλληλη WiFi κάρτα στον υπολογιστή τους.

Οι χρήστες του ασύρματου δικτύου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες ορθής χρήσης του δικτύου δεδομένων όπως αυτοί ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Δεδομένων, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ασύρματου Δικτύου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, την Εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανόνες. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την πρόσβαση κάποιου χρήστη όταν διαπιστώσει παραβίαση αυτών των κανόνων.

Οδηγίες σύνδεσης

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες σύνδεσης για διάφορα λειτουργικά συστήματα στη διεύθυνση: http://noc.teicm.gr/wifi/wifi.html

Sitemap

Κορυφή σελίδας