Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι μία νέα δομή, o ρόλος της οποίας είναι να αναπτύσσει τη στρατηγική, το όραμα και τις πολιτικές του Ιδρύματος για τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη σταδιοδρομία των φοιτητών του, να συντονίζει τις Δομές και τις δραστηριότητες που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψή της, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των Δομών αυτών και, σε μεγάλο βαθμό, να αποτελέσει την κύρια πύλη σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Υπό την επίβλεψη της ΔΑΣΤΑ βρίσκονται οι εξής πράξεις:

Η Δομή έχει ως φυσικό αντικείμενο να συνδυάσει τις κατευθυντήριες γραμμές Δράσης στις παραπάνω πράξεις προκειμένου να αναπτύσσονται πιο αποτελεσματικά οι πολιτικές του Ιδρύματος σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών για τη σύνδεση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παράλληλα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Κύριος στόχος της ΔΑΣΤΑ αποτελεί η ενσωμάτωση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της με την υπόλοιπη λειτουργία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η συνεργασία της με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Σκοπός της είναι να αναπτύξει ένα προσβάσιμο περιβάλλον στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, των αποφοίτων του Ιδρύματος, του εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού, καθώς επίσης και την ευρύτερη κοινότητα του Ν. Σερρών οι οποίοι θα είναι οι κύριοι χρήστες των προσφερόμενων υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ.

Ιδρυματικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ

Δρ. Πασχαλούδης Δημήτριος
Καθηγητής
Email: dim@teiser.gr

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Κέντρο Ερευνών, Συμβουλευτικής και Προγραμμάτων Πληροφορικής
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Email: dasta@teiser.gr

Ιστοσελίδα ΔΑΣΤΑ

Sitemap

Κορυφή σελίδας