Πρόσκληση Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Διατύπωση γνώμης για το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας