Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με αντικείμενο την παροχή τεχνολογικών και ειδικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, στους χώρους του Τ.Ε.Ι. στις Σέρρες, προκαθορισμένου αριθμού χρηστών, στη λειτουργία και διαχείριση του συστήματος HEWLETT PACKARD BLC 7000 Cluster Blade Server Level G6

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας