Διακοπές στη διαδικτυακή σύνδεση του Ιδρύματος λόγω προγραμματισμένων εργασιών μετάβασης στο δίκτυο του ΕΔΕΤ4 την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 το πρωί θα γίνουν εργασίες μετάβασης του κόμβου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο δίκτυο του ΕΔΕΤ4. Κατά την διάρκεια των εργασιών θα σημειωθούν διακοπές στην σύνδεση του Ιδρύματος με το ΕΔΕΤ, συνεπώς υπάρχει πιθανότητα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών.

Από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Sitemap

Κορυφή σελίδας