Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και παραλαβής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων επιστημονικών βιβλίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας