Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή /πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων και στη Σχεδίαση και Λειτουργία Δικτύων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας