Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Ε.Π Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας e-Logistics»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας