Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Σέρρες

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας