Διόρθωση σφάλματος της αριθμ. Πρωτ. 26/22-1-2015 απόφασης συγκρότησης ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στη βαθμίδα του καθηγητή Εφαρμογών με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας