Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την εργασία «Συντήρηση των χώρων πρασίνου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στη πόλη των Σερρών, για δύο (2) έτη»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας