Ανακοίνωση για επιτυχόντες μετεγγραφής για το ακαδ. έτος 2015-16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16

Οι ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών των επιτυχόντων  μετεγγραφής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76Α΄),  οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία μετεγγραφής με μοριοδότηση  και εμπίπτουν στο ποσοστό της παρ. 5 του ως άνω άρθρου είναι από την  Πέμπτη 28.01.2016 έως και την Πέμπτη 04.02.2016. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στις γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής.  Να αναφέρουμε ότι τα δικαιολογητικά αναγράφονται και στην ηλεκτρονική αίτηση που έχουν καταθέσει οι φοιτητές.

Sitemap

Κορυφή σελίδας