Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο της τήρησης των όρων των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και καθαριότητας στα παραρτήματα του Κιλκίς και Κατερίνης

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο της τήρησης των όρων:

α) της σύμβασης που αφορά  τη «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας –Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς» για το  Κιλκίς και την Κατερίνη και

β) της σύμβασης που αφορά την «Καθαριότητα των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς)», για το Κιλκίς

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας