Σύγκληση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Kαθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρώπινοι Πόροι και Εργασιακές Σχέσεις»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας