Σύγκληση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό αξιολογητών του έργου του κ. Γιοβάνη Νικολάου, μέλους Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας υποψήφιου για μονιμοποίηση

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας