Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., με γνωστικό αντικείμενο «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και Κατηγοριοποίηση»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας