Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής για τη θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική Συμπεριφορά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας