Χορήγηση ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης για μετεγγραφέντες και ειδικών κατηγοριών φοιτητές

Οι μετεγγραφέντες και ειδικών κατηγοριών φοιτητές

μπορούν να υποβάλουν

αίτηση και δικαιολογητικά
για τη χορήγηση ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης

στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας (κτίριο Βιβλιοθήκης)

από 09:00 έως 14:00


ΤΜΗΜΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας