Ανακοίνωση καλοκαιρινού ωραρίου βιβλιοθήκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ  5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ, ΑΠΟ ΤΙΣ 8:30  ΕΩΣ ΤΙΣ 14:45.

Sitemap

Κορυφή σελίδας