Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη) σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος εκλογής μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων»

Sitemap

Κορυφή σελίδας