Συνεδρίαση εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό τριλελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης και Βελτιστοποίησης στη Χωροθέτηση και Συντονισμό Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας