Αιτήσεις δωρεάν σίτισης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές του.

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι οι ενεργοί φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,

 • προπτυχιακοί, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα,
 • μεταπτυχιακοί, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών,

εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου αντίστοιχα,

κι εφόσον διαθέτουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (όπως αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας φορ. έτους 2016) μικρότερο από σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ  (ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012).

Για τις προϋποθέσεις και άλλα επί μέρους ζητήματα που σχετίζονται με τη σίτηση των φοιτητών, μπορείτε να αναφερθείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης σίτισης:

 • Ο φοιτητής που θέλει να αιτηθεί για χορήγηση κάρτας δωρεάν σίτισης θα πρέπει πρώτα να ελέγξει εάν καλύπτει τις προϋποθέσεις της σχετικής Υπουργικής απόφασης.
 • Έπειτα θα πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία του και να κάνει την αίτησή του ηλεκτρονικά, από τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΙ:
  • Διεύθυνση: http://egram.teicm.gr/euniversity/
  • Η σύνδεση γίνεται με τα στοιχεία εισόδου του κάθε φοιτητή στην Ηλ. Γραμματεία.
  • Μεταβαίνουμε στο μενού «Αιτήσεις» και επιλέγουμε «Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης»
  • Συμπληρώνουμε προσεκτικά την αίτηση και πατάμε «Αποστολή»

(Προσοχή: η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση και τα δηλωθέντα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά).

 • Έπειτα, θα πρέπει να εκτυπώσει το σχετικό αρχείο της αίτησης, να το συπληρώσει, να το υπογράψει και να το υποβάλλει μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας. Αυτό γίνεται για να συνοδεύονται τα δικαιολογητικά του με ένα έντυπο όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή, ώστε να μπορέσει το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας να εντοπίσει σε ποιόν ανήκουν τα υποβληθεντα δικαιολογητικά.
 • Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης. Σε περίπτωση που η έντυπη και η ηλεκτρονική αίτηση διαφέρουν, υπερισχύουν τα όσα είναι δηλωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση.
 • Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές η εκτυπωμένη Αίτηση, μετά την υπογραφή του φοιτητή, θεωρείται από την αρμόδια Γραμματεία και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνονται από το πρωί της Παρακευής 29 Σεπτεμβρίου 2017 έως τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Οκτωβρίου 2017.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα είναι ανοικτή για όλο το παραπάνω διάστημα, ολόκληρο το 24ωρο.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 τις ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.  (ισόγειο κτιρίου Βιβλιοθήκης).

Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα την Κατερίνη, θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά τους έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματός τους στην Κατερίνη.

Οι φοιτητές του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης με έδρα το Κιλκίς, θα συνεχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντύπως στο Τμήμα τους στο Κιλκίς.

Επικοινωνία:

Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας, κτίριο Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 62124, Σέρρες
Τηλέφωνο: 2321049147

Sitemap

Κορυφή σελίδας