Αιτήσεις δωρεάν σίτισης μετεγγραφέντων και άλλων ειδικών κατηγοριών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Οι μετεγγραφέντες και άλλων ειδικών κατηγοριών φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας, απο τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 μεχρι και την Τεταρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, τις ωρες 09:00 π.μ εως 14:00 μ.μ., μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα:

https://egram.teicm.gr/euniversity/
 

Sitemap

Κορυφή σελίδας