Ωράριο λειτουργίας βιβλιοθήκης 9-24 Ιουλίου 2018

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

ΑΠΟ 9 -24  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΣ ΩΡΕΣ 8:30 – 15:00

Sitemap

Κορυφή σελίδας