Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Πληροφορική για το Ακαδημαϊκό έτος 2018–2019

Ο Διευθυντής και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με χαρά ανακοινώνουν την έναρξη του νέου κύκλου φοίτησης (Δ’ Κύκλος) του ΠΜΣ και καλούν τους υποψήφιους να καταθέσουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες: 2321049381, 6932265497

http://informatics.teicm.gr/msc_informatics/

Δρ. Δημήτριος Βαρσάμης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες
Tηλ.: 23210 49381
E-mail: dvarsam@teicm.gr
 

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας