Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ", ακαδ. Έτος 2018-2019

Ο Διευθυντής και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ",
ανακοινώνουν την έναρξη του νέου κύκλου του ΠΜΣ. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ες να καταθέσουν τα δικαιολογητικά
υποψηφιότητάς τους για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ", του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες, δικαιολογητικά, έντυπα κλπ., βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://informatics.teicm.gr/msc/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27 Αυγούστου έως 28 Σεπτεμβρίου 2018 στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ»,
Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να απευθύνονται είτε στην Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 23210-49341) είτε απευθείας στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., κ. Στυλιανό Τσίτσο (τηλ.: 6972442272, e-mail: s.tsitsos@teicm.gr).

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας