Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μιας θέσης (1) ΔΕΠ, βαθμίδας Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομική Ανάπτυξη» από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας