Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος (APP10590) για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θερμορευστοδυναμική μηχανολογικών διατάξεων με έμφαση στους εναλλάκτες θερμότητας» για τον ορισμό 3μελους εισηγητικής επιτροπής

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας