Νέα υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού - URegister

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών έχει μεταβεί στη νέα υπηρεσία διαχείρισης ηλεκτρονικών λογαριασμών (Identity Management - IDM), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet.

Η ενεργοποίηση των λογαριασμών των χρηστών και η απόκτηση κωδικών πρόσβασης γίνεται πλέον μέσω της υπηρεσίας URegister.

Με τους νέους λογαριασμούς θα είστε σε θέση να αξιοποιείτε την ομοσπονδιακή Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) του ΕΔΕΤ για την ταυτοποίηση και πιστοποίηση σε διιδρυματικές υπηρεσίες που απευθύνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ), Υπηρεσία Δήλωσης Συγγραμμάτων (Εύδοξος), Ηλεκτρονικό Σύστημα Μετεγγραφών, Υποτροφίες ΙΚΥ, Πρακτική Άσκηση (ΑΤΛΑΣ), ΑΠΕΛΛΑ, Okeanos, Eduroam κ.λπ. Επίσης, με τον ίδιο λογαριασμό θα έχετε πρόσβαση και στις Ιδρυματικές Υπηρεσίες, όπως, Ηλ. Γραμματεία, e-learning, email, OpenVPN, Ασύρματο Δίκτυο.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για κάθε κατηγορία μέλους του Ιδρύματος σχετικά με την ενεργοποίηση και τη χρήση των νέων υπηρεσιών.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση των παλαιών ενεργών φοιτητών (που είχαν ήδη ιδρυματικό λογαριασμό) στη νέα υποδομή διαχείρισης ηλεκτρονικών λογαριασμών IDM του GUnet, έγινε μια προσπάθεια μαζικής μεταφοράς των υπαρχόντων φοιτητικών λογαριασμών. Το αποτέλεσμα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των λογαριασμών αυτών έχει πλέον μεταφερθεί και ενεργοποιηθεί αυτόματα και δε χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια από τους παλαιούς φοιτητές.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι παλαιοί φοιτητές των οποίων η μεταφορά απέτυχε, κυρίως λόγω λάθως καταχωρημένων στοιχείων στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (π.χ. απουσία ΑΜΚΑ, λανθασμένος ΑΜΚΑ, λανθασμένη Ημ. Γέννησης κ.α.). Το αποτέλεσμα είναι αυτοί οι φοιτητές να μην έχουν πλέον πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες, όπως, π.χ. η Ηλεκτρονική Γραμματεία. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας θα πρέπει απαραιτήτως να ενεργοποιήσουν οι ίδιοι τον νέο τους λογαριασμό μέσω της υπηρεσίας URegister, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα:

https://uregister.cm.ihu.gr/

Η ενεργοποίηση γίνεται με τη χρήση του κινητού τηλέφωνου ή του email που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία.

Προσοχή! Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού εμφανιστεί μήνυμα λάθους ότι «Δεν βρέθηκε χρήστης με αυτά τα στοιχεία» παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος ώστε να ελέγξουν και τυχόν διορθώσουν τα στοιχεία του κινητού τηλέφωνου ή του email σας.

Αναλυτικές οδηγίες ενεργοποιήσης λογαριασμού για φοιτητές

ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι νέοι φοιτητές, μετά την εγγραφή τους από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, θα πρέπει άμεσα να ενεργοποιήσουν τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του URegister:

https://uregister.cm.ihu.gr/

Η ενεργοποίηση γίνεται με τη χρήση του κινητού τηλέφωνου ή του email που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία.

Προσοχή! Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού εμφανιστεί μήνυμα λάθους ότι «Δεν βρέθηκε χρήστης με αυτά τα στοιχεία» παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος ώστε να ελέγξουν και τυχόν διορθώσουν τα στοιχεία του κινητού τηλέφωνου ή του email σας.

Αναλυτικές οδηγίες ενεργοποιήσης λογαριασμού για φοιτητές

ΜΕΛΗ ΔΕΠ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Για τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ και για το Διοικητικό Προσωπικό έγινε επίσης μαζική μεταφορά των υπαρχόντων ιδρυματικών τους λογαριασμών. Το αποτέλεσμα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των λογαριασμών αυτών έχει πλέον μεταφερθεί και ενεργοποιηθεί αυτόματα και δε χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια από τους χρήστες.

Σε περίπτωση νέων μελών ΔΕΠ ή Διοικητικών Υπαλλήλων θα πρέπει οι υπάλληλοι, μετά των καταχώρηση των στοιχείων τους από το τμήμα Προσωπικού, να ενεργοποιήσουν οι ίδιοι τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό ως εξής:

  1. Στέλνουν email με τα στοιχεία τους στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (nocserres@ihu.gr ή noc@teicm.gr) ώστε να γίνει η απαραίτητη προεργασία και καταχώρηση κάποιων επιπλέον απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα διαχείρισης προσωπικού.
  2. Προχωρούν με την ενεργοποίηση επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του URegister: https://uregister.cm.ihu.gr/
  3. Ακολουθούν τις Αναλυτικές οδηγίες ενεργοποιήσης λογαριασμού για μέλη ΔΕΠ - Διοικητικό Προσωπικό.

Η ενεργοποίηση γίνεται με τη χρήση του κινητού τηλέφωνου ή του email που έχουν δηλώσει στο τμήμα Προσωπικού. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού εμφανιστεί μήνυμα λάθους ότι «Δεν βρέθηκε χρήστης με αυτα τα στοιχεία» παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τμήμα Προσωπικού ώστε να ελέγξουν και τυχόν διορθώσουν τα στοιχεία του κινητού τηλέφωνου ή του email σας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ κ.λπ.)

Οι υπάρχοντες λογαριασμοί του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΕΝ έχουν μεταφερθεί αυτόματα στη νέα υποδομή. Ως εκ' τούτου θα πρέπει ο κάθε έκτακτος καθηγητής, επιστημονικός συνεργάτης, ακαδ. υπότροφος κ.λπ. να ενεργοποιήσει ο ίδιος τον ηλεκτρονικό του ως εξής:

  1. Στέλνει email με τα στοιχεία του στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (nocserres@ihu.gr ή noc@teicm.gr) ώστε να γίνει η απαραίτητη προεργασία και καταχώρηση κάποιων επιπλέον απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα διαχείρισης προσωπικού.
  2. Προχωρά με την ενεργοποίηση επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα του URegister: https://uregister.cm.ihu.gr/
  3. Ακολουθεί τις Αναλυτικές οδηγίες ενεργοποιήσης λογαριασμού για μέλη ΔΕΠ - Διοικητικό Προσωπικό.

Αλλαγή ή Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης (Υπηρεσία MyPassword)

Μέσω της υπηρεσίας Διαχείρισης Κωδικών MyPassword παρέχεται η δυνατότητα να αλλάξετε ή να ανακτήσετε τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε για τις Ομοσπονδιακές και Ιδρυματικές Υπηρεσίες μέσω της υπηρεσίας URegister, επισκευτείτε την ιστοσελίδα https://mypassword.cm.ihu.gr/ και ακολουθήστε το σύνδεσμο «Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου».

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του κινητού σας ή το email σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία  MyPassword (https://mypassword.cm.ihu.gr/). Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στο «Καταχώριση στοιχείων» και τροποποιήστε το στοιχείο που επιθυμείτε.

Sitemap

Κορυφή σελίδας