Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις»

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δέχεται αιτήσεις υποψηφιότητας για μεταπτυχιακούς φοιτητές έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας