Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού, τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για μερικές μέρες ακόμη. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν και εκτυπώσουν την αίτηση, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 8 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γραμματείας.

Sitemap

Κορυφή σελίδας