Αιτήσεις δωρεάν σίτισης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2019-2020

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι οι ενεργοί φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012 και ειδικότερα:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών (8 εξάμηνα), προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, δηλαδή βρίσκονται μέχρι το 12ο  εξάμηνο.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (συνήθως 3 εξάμηνα).
 • Δεν είναι επιλέξιμοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου αντίστοιχα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ

 • Ο φοιτητής που θέλει να ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ θα πρέπει καταρχήν να ελέγξει εάν καλύπτει τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας  (ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012)
 • Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει  μια αίτηση ηλεκτρονικά, από τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΙ ΚΜ και να καταχωρήσει εκεί τα στοιχεία του
  • Διεύθυνση: https://egram.cm.ihu.gr/euniversity
  • Η σύνδεση γίνεται με τα στοιχεία ιδρυματικού λογαριασμού του κάθε φοιτητή.
  • Μεταβαίνουμε στο μενού «Αιτήσεις» και επιλέγουμε «Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης»
  • Συμπληρώνουμε προσεκτικά την αίτηση και πατάμε «Αποστολή»

   (προσοχή: η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση και τα δηλωθέντα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά).
    
 • Έπειτα, θα πρέπει να εκτυπώσει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης, να το συμπληρώσει, να το υπογράψει και να το υποβάλλει μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας (ισόγειο της Βιβλιοθήκης, υπεύθυνη κα Τοπούζη). Αυτό γίνεται ώστε να μπορέσει το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας να ελέγξει την εγκυρότητα των  στοιχείων που δηλώθηκαν ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που η έντυπη και η ηλεκτρονική αίτηση διαφέρουν, υπερισχύουν τα όσα είναι δηλωμένα στην έντυπη αίτηση.
 • Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές η εκτυπωμένη Αίτηση, μετά την υπογραφή του φοιτητή, πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Γραμματεία  του Τμήματος το οποίο έχει την ευθύνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την έντυπη κατάθεση της αίτησης στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας είναι τα εξής:

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας φορ. έτους 2018.
 • Εάν ο φοιτητής/τρια κάνει Φορολογική Δήλωση θα καταθέτει και το οικογενειακό και το ατομικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
 • Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή/τριας.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Μετά το έλεγχο των εντύπων δηλώσεων,  η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος εγκρίνει τον κατάλογο των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ο εγκεκριμένος κατάλογος (που περιέχει τα ΑΕΜ των φοιτητών) ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και ενημερώνεται άμεσα  η Διεύθυνση του φοιτητικού εστιατορίου.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνονται από την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019  έως τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Οκτωβρίου 2019
Η ηλεκτρονική αίτηση θα είναι ανοικτή για όλο το παραπάνω διάστημα, ολόκληρο το 24ωρο.
Η υποβολή των έντυπων δικαιολογητικών θα γίνεται από την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019  τις ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.  στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας (ισόγειο κτιρίου Βιβλιοθήκης).

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ
Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με έδρα την Κατερίνη, θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά τους έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματός τους στην Κατερίνη.
Οι φοιτητές του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης με έδρα το Κιλκίς, θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά τους έντυπα στην Γραμματεία του Τμήματός τους στο Κιλκίς.

Οι φοιτητές θα πληροφορηθούν ότι έχουν επιλεγεί για δωρεάν σίτιση από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος, όπου θα αναρτηθεί ανακοίνωση με τους Αριθμούς Μητρώου (ΑΕΜ).  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σπουδαστές που θα δικαιούνται δωρεάν σίτιση, θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους με την προσκόμιση (στο σημείο έλεγχου του εστιατορίου) ΜΟΝΟ  ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.


Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά!

Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας, στο κτίριο Βιβλιοθήκης
ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, 62124, Σέρρες
Τηλέφωνο: 2321049147

Sitemap

Κορυφή σελίδας