Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρ. Εξάμηνου ΠΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (νέο) Και οδηγίες για συμμετοχή στις Εξετάσεις

Οι εξετάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (και στα δύο προγράμματα σπουδών) θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα και τις οδηγίες συμμετοχής στις εξετάσεις. Οι φοιτητές να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Τμήματος www.es.ihu.gr  και τις ανακοινώσεις όπου υπάρχουν απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα σχετικά με τις εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020.

Sitemap

Κορυφή σελίδας