Ηλεκτρονική Έκδοση πρακτικών διημερίδας με τίτλο: BUILT ENVIRONMENT RE-VISITED: Εργαλεία, Επεμβάσεις, Προτάσεις

Έκδοση πρακτικών διημερίδας

Σας ανακοινώνουμε την ηλεκτρονική έκδοση του τόμου των πρακτικών της διημερίδας με τίτλο: BUILT ENVIRONMENT RE-VISITED: Εργαλεία, Επεμβάσεις, Προτάσεις, που οργανώθηκε για την διάχυση του έργου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος (BE-LAB) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Σερρών στις 5-6 Δεκεμβρίου 2019.

Στόχος της διημερίδας ήταν η ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού διαλόγου με αναφορές στη μικρή και στη μεγάλη κλίμακα του δομημένου περιβάλλοντος. Οι εξελίξεις στους τομείς της αντισεισμικής τεχνολογίας, της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, του αστικού σχεδιασμού, οι νέες τεχνολογίες αποτύπωσης και ανασχεδιασμού ευρύτερων συνόλων, θεωρήσεις για τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα, η αναζωογόνηση των πόλεων και των υποδομών τους, αποτέλεσαν κεντρικούς θεματικούς άξονες συζήτησης. Ο τόμος αποτελείται από 365 σελίδες Α4 και είναι ελεύθερα προσβάσιμος.

 

Επιμέλεια έκδοσης

Λίλα Θεοδωρίδου
Μαρία Δανιήλ
Αθανάσιος Γαλάνης

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας