Παράταση σίτισης στους παλαιούς φοιτητές

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ήταν δικαιούχοι δωρεάν Σίτισης, ότι με την αρ. 24/08-09-2020

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ    η ισχύς χρόνου για παροχή δωρεάν Σίτισης μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020.

Η διανομή λόγω COVID-19 συνεχίζει να γίνεται με πακέτο.

 

……………………………………………………….

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Ευστρατία Τοπούζη

Sitemap

Κορυφή σελίδας