Προσωρινοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψήφιων ακαδημαϊκών υποτρόφων ακ. έτους 2021 – 2022

Κατά  των  προσωρινών  πινάκων  χωρεί  ένσταση, εντός 5  εργασίμων ημερών  από την επόμενη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 21/07/2021. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο email της Γραμματείας του Τμήματος info@mech.ihu.gr.
Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης, μετά την εξέταση των ενστάσεων και την αντίστοιχη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θα αναρτηθεί επίσης ιστοσελίδα του Τμήματος.

 


Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Κλεΐδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας