Πρόσκληση για την κατάθεση δικαιολογητικών για το ΠΜΣ Ρομποτικής, Κύκλος 2022-2023

Το ΠΜΣ Ρομποτικής του ΔΙΠΑΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για την εισαγωγή τους στον νέο κύκλο σπουδών, που αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023. Η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι μέχρι την Παρασκευή 23-9-2022.
 
Επισυνάπτεται η πλήρης προκήρυξη.
 
 
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

 

Sitemap

Κορυφή σελίδας