Διανομή συγγραμμάτων μέσω συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ"

Η καταλυτική ημερομηνία για την παραλαβή  συγγραμμάτων μέσω συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ" είναι  η 31-5-2022.

Παρακαλούμε για τη παραλαβή τους από τα ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ της πόλης μας (δεν θα υπάρξει παράταση).

Sitemap

Κορυφή σελίδας