Προκήρυξη 3 θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΟΔΕ

Μία (1) Θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πελατσκεντρικές Προσεγγίσεις στην Επιχειρηµατική Ανάλυση και Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστημάτων Υπηρεσιών».

Μία (1) Θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρµοσμένη Οικονοµπρική Ανάλυση στα οικονοµικά της Ανάπτυξης και Σύγκλισης».

Μία (1) Θέση βαθμίδας Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείµενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων µε έµφαση στις Εργασιακές Σχέσεις και στην Υγιεινή και ασφάλεια της Εργασίας».

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας