Πρόσκληση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει οκτώ (8) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία
-- Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ως 2 θέσεις).
-- Επιχειρηματικότητα και Εφοδιαστική Αλυσίδα (1 θέση).
-- Βιώσιμη Εφοδιαστική (1 θέση).
-- Το προϋπολογιστικό κόστος και η επίδρασή του στον σχεδιασμό Συστημάτων Κόστους (1 θέση).
-- Εφαρμογές και επιπτώσεις της τεχνολογίας του κατανεμημένου καθολικού (distributed ledger) στο διεθνές εμπόριο (1 θέση).
-- Επιχειρηματικά́ Μοντέλα και Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (1 θέση).
-- Σχεδιασμός Υπηρεσιών σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα (1 θέση).
-- Επιχειρηματικές/ Πληροφοριακές Αρχιτεκτονικές (1 θέση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν την πρόσκληση από την ιστοσελίδα των διδακτορικών σπουδών του Τμήματος: http://ba.ihu.gr/?q=node/460

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) έως την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (τηλ. 2321049135).

Sitemap

Κορυφή σελίδας