Προκηρύξεις διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. (και των αναπληρωτών τους), στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-2025

Sitemap

Κορυφή σελίδας