Διαγωνισμός Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) για φοιτητές

Στο πλαίσιο της 40ης επετείου του EPC (European Patent Convention), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ανακοίνωσε ότι οργανώνει ένα Διαγωνισμό Καινοτομίας για να δώσει στους φοιτητές / σπουδαστές των μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον πλούτο των διαθέσιμων εγγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, και να δώσουν τις προτάσεις τους σε νέους τομείς της καινοτομίας, ιδίως αυτών της πράσινης τεχνολογίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο και στην ιστοσελίδα: http://www.epo.org/learning-events/40epc/competition.html

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας