Επιστημονική διάλεξη από τον Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Stelling, καθηγητή του Technische Fachhochschule Georg Agricola zu Bochum (TFH Georg Agricola) με θέμα "Cadastre and Land Valuation - Κτηματολόγιο και Αξίες Γης"

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας