Ενημερωτική εκδήλωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Logistics του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού με θέμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-BARCODES «GS1: Το ασφαλές ταξίδι των προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή με μοναδική διεθνή ταυτότητα»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας