2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης»

2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
«Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας:
Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης»


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης, σε συνεργασία με τη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας και με την υποστήριξη του Political Economy Research Group (PERG) και της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

«Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης»

το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες την Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Μαΐου 2017 στο Αμφιθέατρο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Συνεδρίου βρίσκονται εισηγήσεις που μελετούν τα αίτια της διεθνούς οικονομικής κρίσης από το έτος 2008 και μετά και του τρόπου με τον οποίο αυτή εκδηλώθηκε στην Ελλάδα και προτείνουν σχέδια-οικονομικές πολιτικές ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης και του οικονομικού ιστού της χώρας.

Ειδικότερα, οι εισηγήσεις δύνανται να αφορούν στις ακόλουθες, ενδεικτικές, θεματικές ενότητες:

  • Αίτια της οικονομικής κρίσης (2008) και εναλλακτικές πολιτικές.
  • Τα μνημόνια οι στόχοι  και τα αποτελέσματά τους.
  • Οι οικονομικές, πολιτικές, νομικές και ιδεολογικές συνέπειες της     «ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» και «παγκοσμιοποίησης» στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
  • Διαβαλκανική Οικονομική Συνεργασία (εμπόριο, επενδύσεις, τουρισμός, διασυνοριακή συνεργασία, επιχειρηματική συνεργασία κ.λπ.).
  • Τομεακή και κλαδική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας με έμφαση σε: Αγρο-διατροφή, βιώσιμη ανάπτυξη, μεταφορές, οικονομία της γνώσης, Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.λπ. Η Τοπική και Περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης.
  • Ανεργία: αίτια, κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες, πολιτικές αντιμετώπισης.
  • Χρηματοπιστωτικό σύστημα και παραγωγική ανασυγκρότηση.  
  • Προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα ενίσχυσης της ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της διαβαλκανικής οικονομικής συνεργασίας.
  • Παρόν και μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: https://recproduction.weebly.com/

 

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας