Νέες ημερομηνίες υποβολής εργασιών στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης»

Το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης» θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες την Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Μαΐου 2017 στο Αμφιθέατρο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι νέες προθεσμίες για την υποβολή εργασιών είναι:

  • για τις εκτεταμένες περιλήψεις: 15 Μαρτίου 2017
  • για το πλήρες κείμενο της εισήγησης: 15 Απριλίου 2017

Οι εργασίες μπορεί να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Οι εργασίες του συνεδρίου που θα αποσταλούν σε μορφή πλήρους κειμένου θα δημοσιευτούν σε τόμο πρακτικών μετά από κρίση.   Το πλήρες κείμενο επιλεγμένων εργασιών  θα δημοσιευτεί μετά από κρίση στα περιοδικά:

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://recproduction.weebly.com/

Sitemap

Κορυφή σελίδας