Διοργάνωση «Ημέρας Καριέρας» από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, στις 17-5-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών διοργανώνει την εκδήλωση :  «Ημέρα Καριέρας»,  για τους τελειόφοιτους, απόφοιτους  και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Τις παρουσιάσεις μπορούν να παρακολουθήσουν και  οι υπόλοιποι φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή  17 Μαΐου 2019

Ώρες διεξαγωγής: 10:00 – 16:00

Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής  Μακεδονίας

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Από το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας