Αναβολή εξετάσεων της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου 2016 (νέα ανακοίνωση)

Μετά την αριθμ. 34/4/2-2-2016 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι:

α) αναβάλλονται οι εξετάσεις της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου 2016 λόγω της Γενικής Απεργίας

β) το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί με ευθύνη των Τμημάτων

Sitemap

Κορυφή σελίδας