Προκήρυξη (αρ. 01/13) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης πέντε (5) εγκατεστημένων Ανελκυστήρων σε κτήρια του Ιδρύματος

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας